Trygghet

Rask Åkeri är ett tryggt och personligt åkeri. Vårt mål är att kunden/mottagaren, stor som liten, skall känna att åkeriet tar alla uppdrag lika seriöst. Det är ett skötsamt företag med trippel AAA rating och hög likviditet. Totalt är det 6 lastbilar fördelat på 7 anställda.