Mål

Mälsättningen är att utveckla företaget i nära samarbete med kunden, samt att åkeriet ska tillhandahålla fordon och utrustning av god och trafiksäker kvalitet.