Personal

Namn Position Mobil
Fredrik Rask VD 070-212 75 35
Göran Chaufför/Ansvarig specialtransporter 073-080 05 24
Håkan Chaufför 070-47 53 614
L-G Chaufför 070-215 60 83
Pelle Chaufför/Förman anläggningstransporter 070-485 59 00
Rolf Chaufför 070-527 33 67